Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

07-03-2016
Gældende

Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 har indgået ny fællesoverenskomst.Download cirkulære som PDF