Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter

10-07-2019
Gældende

Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Lærernes Centralorganisation har indgået organisationsaftale for undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.


Se CIR1H nr 9659 af 10/07/2019 på Retsinformation.


Download cirkulære som PDF