Medregning af delvist sygefravær ved optælling af 120 sygedage ifølge funktionærlovens § 5, stk. 2

28-09-1990
Historisk



Download cirkulære som PDF